Aantrekken en behouden van hoogopgeleide kennismigranten

Laura Mulder, stagiaire WRR

De Brainport regio Eindhoven is door zijn kennisindustrie en grote innovatiekracht een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. Een blijvende uitdaging voor de regio is het aantrekken van goed gekwalificeerd personeel. Op de nationale arbeidsmarkt is er naast schaarste aan technisch personeel, ook sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. Aangezien er in Nederland niet voldoende specialistisch personeel geworven kan worden, richten steeds meer werkgevers zich op de internationale arbeidsmarkt. Wij hebben met enkele organisaties gesproken die zich bezig houden met het aantrekken en behouden van (inter)nationale kenniswerkers.

ASML

ASML is een van de bedrijven die een grote vraag naar technisch personeel heeft. Om de internationale concurrentiepositie te behouden en innovatie in stand te houden, is getalenteerd technisch en specialistisch personeel een absoluut vereiste. Met Monique Mols (community relations manager) hebben wij gesproken over het aantrekken en behouden van gespecialiseerde (internationale) kenniswerkers. Om de bekendheid van ASML bij potentiele werknemers te vergroten, voert ASML actief arbeidsmarktcampagnes in binnen- en buitenland. In Nederland bezoekt ASML bijvoorbeeld regelmatig middelbare scholen om jongeren enthousiast te maken voor technologie. Door het organiseren van speciale dagen probeert ASML ook meisjes te enthousiasmeren voor een technische loopbaan. Daarnaast is ASML heel aanwezig bij de technische studierichtingen op universiteiten. Hoewel het aantal studenten techniek momenteel toeneemt, is het chronisch tekort aan technisch personeel door dergelijke campagnes tot op heden echter niet verholpen. Hierdoor is ASML genoodzaakt om in het buitenland personeel te werven, wat voornamelijk gebeurt via universiteiten en detacheringsbureaus. Ook organiseert ASML jaarlijks een PhD masterclass waaraan getalenteerde PhD studenten van over de hele wereld deelnemen. In de strijd om technisch personeel moet ASML het opnemen tegen Silicon Valley en andere aantrekkelijke plekken waar de voorzieningen en het leefklimaat beter zijn dan in de regio Eindhoven. ASML probeert zich te onderscheiden door in te zetten op de hoogwaardige technologie en het uitdagende werk dat ASML kan bieden.

Brainport Development

Om de internationale concurrentiepositie van de regio Eindhoven te verbeteren probeert Brainport Development de Brainport regio te versterken. Brainport Development is een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Brainport ontwikkelt een regionale economische strategie en ondersteunt het regionale innovatieve bedrijfsleven met advies, financiering en huisvesting in hightech bedrijvencentra. Wij spraken met Yvonne van Hest (programma manager) en Anne Verhaag (project manager) over de werkzaamheden van Brainport Development, en richtten ons met name op het aantrekken en behouden van hoogopgeleide (internationale) kenniswerkers. Een van de problemen waar Brainport zich – in nauwe samenwerking met onderwijs, bedrijfsleven en overheden – voor in zet, is de blijvende schaarste en mismatch op de arbeidsmarkt. Dit doet zij onder andere door meer belang te hechten aan technologische vakken in het onderwijs. Naast het promoten van technologie is Brainport van mening dat er meer adaptiviteit nodig is in het onderwijssysteem. Een voorbeeld is het stimuleren van meer ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren (‘3-O leren’). Daarnaast zet Brainport Development zich actief in om (internationale) kenniswerkers aan te trekken. Hiertoe heeft zij ‘het Brainport Talent Centre’ ingericht. Dit is een programma waarin werkgevers samenwerken als het gaat om het aantrekken van (internationaal) talent. Deze werkgevers ‘delen’ talent met elkaar, door goede kandidaten naar elkaar door te verwijzen via het gezamenlijke platform de ‘TalentBOX’. Momenteel zijn zo’n dertig werkgevers partner van het Talent Centre.

Holland Expat Center South

Na het aantrekken van internationale kenniswerkers, is het belangrijk om hen goed te laten landen én te behouden. Hierbij speelt Holland Expat Center South een belangrijke rol. Wij spraken met Kris De Prins (directeur). Holland Expat Center South is een overheidsinstantie voor internationals die o.a. via de kennismigrantenregeling naar Nederland zijn gekomen en zich vestigen in Limburg of Noord-Brabant. Naast kennismigranten kunnen ook wetenschappelijk onderzoekers, zoekjaar afgestudeerden, een deel van de EU-burgers en hun familieleden de formaliteiten via het expat center regelen. Het expat center kan gezien worden als een one-stop-shop waar alle administratieve zaken met overheidsinstellingen (bijv. BRP of IND) binnen het expat center geregeld kunnen worden. Het expat center verwijst kennismigranten door naar private partijen, zoals makelaars, banken, verzekeraars en taalinstellingen. Een andere taak van het expat center is om kennismigranten tijdens themabijeenkomsten te informeren over uiteenlopende relevante onderwerpen, zoals belastingaangifte of de Nederlandse cultuur. Daarnaast worden de wensen en behoeften van expats geïnventariseerd en wordt er zo nodig een project geformuleerd, zoals het SGE International (gezondheidscentrum) en het Spouse Support Program. Uit contact met de internationale gemeenschap is bijvoorbeeld gebleken dat zij problemen ervaren met betrekking tot de taal. Zo is het merendeel van de communicatie van de overheid in het Nederlands en is het culturele aanbod voornamelijk in het Nederlands. Verder voert het expat center– samen met andere expat centra en de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) – lobby in Den Haag om de procedures en regelgeving omtrent kennismigranten en hun werkgevers te verbeteren.

Gemeente Eindhoven

Ook de gemeente Eindhoven zet zich in om de (internationale) kenniswerkers te behouden. Dit doet de gemeente door het voorzieningenniveau van de stad aan te passen aan de wensen en behoeften van de kenniswerkers. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld de International School Eindhoven opgericht om internationaal onderwijs te bieden aan de kinderen van expats. Tegelijkertijd moet de gemeente echter de wensen van de lager opgeleiden niet uit het oog verliezen. Met Staf Depla (wethouder Economie, Werk en inkomen, en Beroepsonderwijs) en Sala Besic (strategisch adviseur) spraken wij over het bij elkaar houden van de twee snelheden in de stad: enerzijds de hoogopgeleide (internationale) kenniswerkers, anderzijds de lager opgeleiden die weinig met de internationalisering van doen hebben. Om verdeeldheid in de stad te voorkomen voert de gemeente daarom een tweesporenbeleid: het beleid richt zich zowel op hoogopgeleide kenniswerkers, als op de lager opgeleide inwoners. Door het voorzieningenniveau van de stad te verhogen, zullen er bijvoorbeeld meer banen gecreëerd worden voor lager opgeleiden. Ook probeert de gemeente meer banen voor lager opgeleiden te creëren door het MKB te versterken en bedrijven te stimuleren tot ‘reshoring’. De gemeente zet verder in op het tegengaan van segregatie in het onderwijs en het stimuleren van het samen opgroeien van Eindhovenaren met verschillende achtergronden, onder andere door het samenvoegen van de kinderopvang en voorschoolse educatie. De lager opgeleiden zouden verder profiteren van de kennisindustrie door middel van evenementen als Glow en Dutch Design Week.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie - uw reactie wordt naar een WRR-e-mail-adres gestuurd, van daaruit krijgt u antwoord.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s